เกี่ยวกับเรา

PutTel เป็นหน่วยพัฒนาระบบงานต่างๆของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาต้าวิซ เน้นการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ IoT และ Distributed Ledger Technology (DLT)