การใช้งาน LoRa ในไทย

LoRa ( Long Range) อุปกรณ์ที่มีการสื่อสารแบบ LoRa มีการเข้ารหัสข้อมูลกับสัญญาณทางไฟฟ้าส่งออกในรูปแบบของคลื่นความถี่วิทยุ สามารถสื่อสารข้อมูลในปริมาณน้อยหรือแบนด์วิธต่ำ ได้ในระยะไกล โดยใช้พลังงานต่ำ (Lora is the Low Power Wide Area Network : LPWAN) ซึ่งเหมาะกับการใช้งาน IoT หรือ Internet of Things

ความถี่ของ LoRa

กสทช. ได้อนุญาตให้ใช้งาน LoRa ในช่วงความถี่ 920-925Mhz กำลังส่งสูงสุดถึง 4W